Tento web používá cookies k dosažení potřebné funkcionality. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte. Více informací

伊赫拉瓦 - 注意事项

伊赫拉瓦 -  注意事项

伊赫拉瓦:受电杆无处不在的城市

伊赫拉瓦(Jihlava)位于布拉格和布尔诺之间,是维索基纳州(Vysočina,意思为高地区)的交通中心。 您自RegioJet黄色的巴士下车,到达的是当地一个繁忙的地方巴士站。从这里您可以出发去游览历史悠久的伊赫拉瓦城及其周边地区。

此维索基纳州的首府有七条无轨电车线路。 它们于20世纪40年代末取代了有轨电车。 因为它们似乎更加实用。 无轨电车主要在伊赫拉瓦河右侧的城市部分很多。此外,伊赫拉瓦的交通网络还由公交线路所补充。所有的公共汽车和无轨电车都每隔12分钟运行一次,这很容易让人记住。 每年有超过1400万的乘客乘坐公交。

如果您乘坐公共交通工具最多四个站,您只须支付10克朗的车票费用,超过四站的车票票价为16克朗。注意!您最好在售票机上或在其它销售车票的地方提前买好票,因为直接向司机买票时,票价会高一些。一些站点的售票机可以进行刷卡支付。今后,伊赫拉瓦市政府计划在公共汽车或无轨电车上也可以刷卡买票。

伊赫拉瓦:世界遗产三角的中心

伊赫拉瓦就是维索基纳州的中心。 不仅在地理和行政的方面,从历史的角度来看也是如此。 自中世纪以来,它一直是开采白银的重要矿业城镇。 市中心主要由一个建于普热米斯尔·奥托卡二世时期的大广场组成,该广场到目前为止仍然属于整个捷克共和国最伟大的广场之一。 它周围的小街道也肯定会吸引您。里面隐藏着的是许多当地古迹。 闻名的旅游景点包括保存完美的墙壁带,该防御性建筑自中世纪以来就一直环绕着伊赫拉瓦这座城市。

然而,作为顶级景点要属当地的地下墓穴了,据说在那里会闹鬼。这个墓穴的走廊的全长约25公里,是捷克第二长的地下迷宫。走廊的挖掘工作是由14世纪的当地矿工进行的,他们挖掘工作的成果受到了第二次世界大战期间人们的欢迎,当时走廊是被作为防空掩护体使用的。目前,有大约10公里的隧道向公众开放。

伊赫拉瓦作为维索基纳州的中心,位于所谓的联合国教科文组织三角区的中间。从这座城市出发,您可以前往世界遗产名录中的三座古迹。火车将带您前往特热比奇,在那里您会看到保存完好的圣普罗可比圣殿以及犹太区。乘坐巴士您也可以去北方的位于萨扎瓦河畔日贾尔镇(Ždár nad Sázavou)的臬玻穆的聖若望朝聖教堂,或南方的泰尔奇(Telč),在那里您将欣赏到迷人的广场和城堡。这个小城的景点名单可以写满好几页。

车上配有英语乘务员  
座位预订-免费 免费
更改/取消车票 出发前 15 分钟免费
准时、更加实惠 准点抵达保证